مشاوره

مشاوره

مشاوره

مجموعه دانش‌رویان یکتا ماندگار یک گروه مهندسی است که به صورت تخصصی در زمینه های مشاوره، طراحی و اجرای کفسازی بتنی الیافی، روسازی های بتنی و آسفالتی، آزمایش و تحقیقات درباره افزودنی های بتن و آسفالت فعالیت می‌نماید.
مجموعه کانتک با به کارگیری مهندسین و تیمی حرفه ای در زمینه مشاوره و اجرای کفسازی یا روسازی بتنی مطابق با استانداردهای روز فعالیت دارد. سابقه درخشان این مجموعه بیش از 20 سال در زمینه مشاوره و اجرای کفسازی های نوین بتنی و 10 سال در زمینه بتن مسلح الیافی برای پروژه‌های ملی و خصوصی در سطح کشور است. محصولات و خدمات این مجموعه در پروژه‌هایی نظیر پارکینگ‌های طبقاتی، کارخانجات تولیدی، انبارهای صنعتی، سردخانه‌ها، صنایع دارویی و بهداشتی، صنایع غذایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع اتومبیل سازی، صنایع دفاع، صنایع دریایی، چاپ و بسته‌بندی و غیره مورد استفاده قرار گرفته است.

Share post: