دسته: Uncategorized

ویژگی ‌های بتن الیافی انواع، کاربرد ها و مزیت ها

تاثیر الیاف در بتن بتن مسلح با الیاف برای پیشگیری از مشکلات بتن ساده با سطح کم مقاومت کششی، استفاده میشود. همچنین در بتن ساده احتمال شکست بتن به دلیل انتشار میکروترک‌ های موجود در بتن بالا میرود که مقاومت کششی آن را ضعیف میکند با استفاده از متد سنتی قرار دادن میلگرد های فولادی [...]
read more